Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Zakończony I etap prac w ramach badania zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

W maju 2015 r. zakończyliśmy i przekazaliśmy Raport nr 1 w ramach badania pt. „Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

 

Głównym celem badania było oszacowanie i ocena wpływu realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na kształtowanie się głównych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym. W głównej części raportu skupiono się na zaprezentowaniu i przeanalizowaniu wyników wpływu łącznych płatności realizowanych w okresie 2004 – 2020 w ramach polityki spójności. Osobno w raporcie zawarto analizę porównawczą oddziaływania polityki spójności na procesy rozwojowe: perspektywa finansowa 2014-2020 versus 2007-2013. 

Badanie zostało zrealizowane przy użyciu systemu makroekonomicznych modeli HERMIN składającego się z 16 niezależnych modeli regionalnych skonstruowanych przez zespół badawczy Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (WARR) wraz z modelem ogólnokrajowym, będącym elementem kohezyjnego systemu modeli HERMIN (CSHM) stosowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej do ewaluacji polityki spójności.

 

Z pełną treścią raportu można zapoznać się tutaj

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego