Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

WARR na posiedzeniu plenarnym Rady Statystyki


Dr Zbigniew Mogiła reprezentował nas w Głównym Urzędzie Statystycznym gdzie 19 września 2016 r. wygłosił referat dotyczący wpływu polityki spójności na kształtowanie się wskaźników makroekonomicznych.

 

 

Posiedzenie plenarne prowadził Przewodniczący Rady Statystyki prof. dr Franciszek Kubiczek. W obradach udział wzięli wiceprezesi GUS: dr Grażyna Marciniak oraz Konrad Cuch. Na spotkaniu Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego reprezentował dyrektor sekcji projektowej dr Zbigniew Mogiła, który zaprezentował uczestnikom posiedzenia główne zagadnienia związane z wpływem polityki spójności na kształt głównych wskaźników makroekonomicznych. W prezentacji poruszono motywację, cele badania, narzędzia jak i jego wyniki, zawierała ona również listę wskaźników dla poziomu krajowego i regionalnego, na które wpływ miały alokowane fundusze unijne. 

 

Szerszy opis spotkania znajduje się na witrynie internetowej BIP Głównego Urzędu Statystycznego.  

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego