Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Pionierski projekt WARR dla Urzędu Miasta w Warszawie

 

 Stworzyliśmy pierwszy model HERMIN dla gospodarki miejskiej.  

 

 

Było to unikatowe w skali krajowej badanie przeprowadzone dla Urzędu Stołecznego Miasta Warszawy. Po raz pierwszy skonstruowany i wykorzystany został model makroekonomiczny dużej skali gospodarki miejskiej. Dotychczas w Polsce nie prowadzono tego typu badań. Przedmiotem analizy była ocena wpływu wysokości i rodzaju wydatków inwestycyjnych na stopień rozwoju Warszawy w okresie 2004-2014. Uwzględniono inwestycje finansowane z budżetu miasta (w tym jest zakładów budżetowych i jednostek organizacyjnych), spółek miejskich oraz innych podmiotów publicznych.

 

Oddziaływanie na rozwój Warszawy zostało rozpatrzone na dwóch głównych płaszczyznach - pierwsza dotyczyła wpływu o charakterze bezpośrednim związanym z namacalnymi, konkretnymi i zauważalnymi efektami realizowanych inwestycji. Korzystając z nowych, zmodernizowanych dróg i środków komunikacji, wyższej jakości usług komunalnych i rekreacyjnych, rozwijającej się sery edukacyjnej i ochrony zdrowia, zasobów mieszkaniowych, każdy mieszkaniec miasta może ocenić w sposób bezpośredni czy efekty inwestycji publicznych są satysfakcjonujące. 


Ocena bezpośrednich rezultatów realizowanych inwestycji nie daje jednak sposobności globalnego spojrzenia na generowane przez nie efekty. Potrzebna była zatem analiza z wykorzystaniem drugiej płaszczyzny badawczej. W jej ramach wysiłki skoncentrowały się na oszacowaniu wpływu inwestycji publicznych na rozwój gospodarczy Warszawy odzwierciedlony przez szereg wskaźników makroekonomicznych (m.in. PKB, liczba pracujących, dochody mieszkańców, wydajność pracy). Celem analizy było określenie pośredniego oddziaływania realizowanych inwestycji na poziom życia. Dynamizacja wzrostu gospodarczego Warszawy, która nastąpiła dzięki podejmowanym wysiłkom inwestycyjnym, przełożyła się na poprawę sytuacji na rynku pracy, wzrost dochodów do dyspozycji i konsumpcji, co z kolei poprawiło jakość i standard życia mieszkańców stolicy.
 

 

Projekt realizowaliśmy końcem 2016 r., w lutym 2017 r. dr Zbigniew Mogiła zaprezentował główne wnioski i konkluzje z badania w obecności władz miasta. 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego