Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Prof. Janusz Zaleski z wystąpieniem w ramach KOT

Wzięliśmy udział w spotkaniu Krajowego Obserwatorium Terytorialnego i Regionalnych Obserwatoriów Terytorialnych. 


Spotkanie odbyło się w dniach  15-16 grudnia w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Rozwoju. Poświęcone było m.in. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Prof. Janusz Zaleski z Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprezentował wyniki badania dotyczącego oceny ex post wpływu realizacji polityki spójności w ramach perspektywy 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy kraju i regionów. Przedstawione zostały wyniki wpływu całości środków unijnych NSRO 2007-2013 oraz poszczególnych programów operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Zachęcamy do zapoznania się z wygłoszoną prezentacją Profesora, która została umieszczona 
pod tym linkiem

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego