Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Aplikacja oparta na modelu HERMIN


 


Zakończyły się prace nad aplikacją opartą na modelu HERMIN II generacji do modelowania wpływu funduszy Unii Europejskiej na podlaską gospodarkę na etapie ewaluacji ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wykonanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

 

W marcu 2013 roku WARR rozpoczął prace związane z wykonaniem aplikacji opartej na modelu HERMIN II generacji do modelowania wpływu funduszy Unii Europejskiej na podlaską gospodarkę na etapie ewaluacji ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. Aplikacja HERMIN-Reg została stworzona z myślą o pracownikach Urzędów Marszałkowskich, którzy zajmują się badaniem wpływu wydatkowania publicznych środków finansowych dostępnych w ramach unijnej polityki spójności, w tym m.in. Regionalnych Programów Operacyjnych. Umożliwia przeprowadzanie symulacji dla trzech perspektyw finansowych (łącznie lub osobno): 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020. Praca z aplikacją nie wymaga specjalistycznej wiedzy ekonomicznej, ekonometrycznej i informatycznej, jest łatwa i intuicyjna. Aplikacja bazuje na najbardziej aktualnej wersji modelu HERMIN II generacji dla gospodarki województwa podlaskiego skonstruowanym przez zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z dr. Johnem Bradley’em z Instytutu Badań Społeczno-Ekonomicznych w Dublinie oraz wykorzystuje bibliotekę programu WinSolve autorstwa Richarda Pierse’a.

 

Schemat działania aplikacji

 

Aplikacja HERMIN-Reg Podlaskie umożliwia użytkownikowi samodzielne przeprowadzenie symulacji wpływu wydatkowania publicznych środków finansowych dostępnych w ramach unijnej polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących gospodarkę regionu.

 

Okna aplikacji: 

  

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego