Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Galeria

Jedno z pierwszych szkoleń dla pracowników Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Głównego Urzędu Statystycznego z budowy modelu HERMIN i jego zastosowań do oceny wpływu Funduszy Strukturalnych odbyło się we Wrocławiu w 2005 roku.

  

W tym samym roku miały miejsce warsztaty zespołu badawczego HERMIN w Dublinie.

  

W latach 2006-2007 zostało przeprowadzonych szereg szkoleń dla administracji samorządowej z podstaw metodologicznych regionalnych modeli  HERMIN oraz możliwości ich stosowania do wyliczania makroekonomicznego wpływu Funduszy UE (w tym w ramach RPO) na regionalne gospodarki.

    

Metodologia HERMIN była przedstawiana na wielu znaczących konferencjach, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, m.in. na 48th European Congress of the Regional Science Association International - ERSA 2008 w Liverpoolu.

  

W roku 2009 roku odbyły się w Brukseli warsztaty metodologiczne zespołu badawczego modelu HERMIN Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z zespołem badawczym modelu HERMIN funkcjonującym w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

   

W związku z zapotrzebowaniem na pogłębianie wiedzy i umiejętności operowania na regionalnych modelach HERMIN, WARR przeprowadza indwywidualne szkolenia dla przedstawicieli urzędów Marszałkowskich. Takie warsztaty odbyły się w ostatnim okresie m.in. dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

    

... i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

    

 

Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego