Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

Historia modelu HERMIN

Początki modelu HERMIN miały miejsce w złożonym wielosektorowym modelu HERMES, który był opracowywany przez Komisję Europejską od wczesnych lat 80-tych. Model HERMIN jest wersją modelu HERMES na mniejszą skalę, uwzględniającą ograniczoną dostępność danych w niektórych krajach. Pierwsze zastosowania modelu HERMIN w państwach członkowskich UE miały miejsce w latach 90-tych. Poniżej przedstawiono dotychczasowe implementacje metodologii HERMIN w poszczególnych krajach i regionach (w nawiasie data powstania pierwszej wersji modelu HERMIN dla danego kraju/regionu). 

 • Irlandia (1989)

 • Portugalia (1995)

 • Hiszpania (1995)

 • Czechy (1998)

 • Rumunia (1998)

 • Słowenia (1998)

 • Łotwa (2000)

 • Nowe Landy w Niemczech - modele regionalne (2001)

 • Estonia (2002)

 • Polska (2002)

 • Grecja (2002)

 • Irlandia Północna (2003)

 • Region Mezzogiorno (2003)

 • Węgry (2003)

 • Polska - modele regionalne (2005) 

 Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego