Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

55 Kongres ERSA, 25-29.08.2015 r.

 Zespół Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego po raz kolejny na europejskiej konferencji ERSA (European Regional Science Association), tym razem w Lizbonie.  
Czytaj więcej...
 

Ocena wpływu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 na gospodarkę Polski

 W maju 2015 roku ukończono projekt poświęcony efektom realizacji PROW 2007 - 2013. Badanie zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

 

Czytaj więcej...
 

Zakończony I etap prac w ramach badania zleconego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

W maju 2015 r. zakończyliśmy i przekazaliśmy Raport nr 1 w ramach badania pt. „Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą ilościowego modelu ekonomicznego” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 

Czytaj więcej...
 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego