Model makroekonomiczny HERMIN
Polska
woj. dolnośląskie woj. opolskie woj. śląskie woj. małopolskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. świętorzystkie woj. łódzkie woj. wielkopolskie woj. lubuskie woj. mazowieckie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlasie woj. warmińsko-mazurskie woj. pomorskie woj. zachodniopomorskie województwa

kompleksowe i szczegółowe badania ewaluacyjne

Nowatorskie podejście do ewaluacji programów operacyjnych łączące modelowanie makroekonomiczne z analizą bottom-up (projekt po projekcie). 

Czytaj więcej...
 

wieloscenariuszowe modelowanie ekonometryczne

Badania wieloscenariuszowe prezentujące rozwój regionu oraz wpływ polityki spójności na rozwój regionu w różnych wariantach rozwojowych uzależnionych od sytuacji w regionie, w Polsce i na świecie. 

Czytaj więcej...
 

badania nad efektami polityki spójności

Nowatorskie badania makroekonomiczne przy wykorzystaniu supermodelu - pierwszego w Europie systemu powiązanych modeli HERMIN dla gospodarek regionalnych. 

Czytaj więcej...
 

przyjazna dla użytkownika aplikacja oparta na modelu HERMIN

Aplikacja HERMINREG pozwalającą na przeprowadzanie symulacji makroekonomicznych bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy nt. modelowania i operowania modelem HERMIN. 

Czytaj więcej...
 

współpraca naukowa

Zespół WARR jest otwarty na współpracę naukowo-badawczą. 

Czytaj więcej...
 
Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego