Serwis Tematyczny!

5 10 grudnia 2020

Psychoterapia

Pomoc psychologiczna w nurcie terapii systemowej
Pomoc psychologiczna w nurcie terapii systemowej proponowana jest w gabinecie psycholog Agaty Poręby – Chabros w Lublinie. Pacjenci pojawiający się w gabinecie pracującej w Lublinie psycholog w pierwszej kolejności mogą korzystać z diagnozy psychologicznej, obejmującej: zdiagnozowanie sprawności intelektualnej, diagnostyki osobowości lub zdiagnozowanie zaburzenia. Jest to zależne od tego, czego wymaga określony przypadek. Wszystkie diagnozy wykonywane są zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dojrzałych. Jeśli pacjent ma takie życzenie, to diagnoza może być przedłożona pisemnie, dla kolejnych konsultacji lub, na potrzeby konkretnej instytucji. Pomoc taka jak psychoterapia realizowana jest na podstawie indywidualnych przesłanek. Podczas psychoterapii klienci mogą dookreślić z pomocą psychoterapeutki, jakiej zmiany się spodziewają w życiu oraz jak mogą to w trakcie terapii osiągnąć. Psychoterapia może być skierowana do jednego klienta, do małżonków albo do rodziny.

About 

Related Articles